• Symmetri
  • Multipel

Anebyhus

Noga uträknad modern funkis

Den funktionella arkitekturen föds i 1920 och 30-talets Europa. Som en motreaktion till alla utsmyckningar, vinklar och vrår, ritar man allt efter funktion. Det blir släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, samt platta tak och lådaktiga volymer, uppbyggda av grundläggande geometriska former. Funkisens grund är praktisk, men blir snabbt även mycket hyllad för sin minimalistiska estetik.

I våra Anebyhus är allt noga uträknat och här följer vi den funktionella modernismen. Trots det ganska avskalade yttre, blir det långt ifrån tråkigt. Tvärtom. I vår moderna funkis har vi kalkylerat med att du ska trivas till fullo. Husen, som fått matematiska namn, speglar dessutom de väl genomtänkta och avvägda tankarna som du finner i planlösningar och ritningar.